Jako rowiązanie altrnatywnego źródła wody dla wodociągu i studni wierconych wykonujemy również studnie kopane

realizowane na bazie zapuszczanych kręgów betonowych firmy Matbet z Poznania.


Zgodnie z Prawem budowlanym:

  • studnia kopana musi być przykryta szczelną pokrywą;
  • krąg betonowy stanowiący obudowę studni musi wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 0,9 m, a jeśli do ujmowania wody służy pompa wraz z hydroforem – 0,2 m;
  • teren w promieniu 1 m od obudowy należy wyłożyć brukiem ze spadkiem od studni.

Strona podczas budowy